FAIL (the browser should render some flash content, not this).

За нас

Основна дейност на фирмата е строителството в областта на инфраструктурата, водоснабдяването и канализацията. Основни строително – монтажни работи, осъществявани от Ка Билд БГ ООД, са:

масови и траншейни изкопи в земни и скални почви;

изграждане на отводнителни канали и съоръжения;

полагане на бетонови елементи - канавки;

полагане на земни изолации: геотекстил и геомрежа;

изграждане на насипи, платформи и настилки;

направа на безнаставови релсови пътища;

направа на дренажи и зауствания на речни корита.

Фирма “Ка Билд БГ ООД” разполага с над 50 квалифицирани служители, с дългогодишен стаж в областта на строителството.

Управителят на “Ка Билд БГ ООД”, инж.Николай Караниколов е специалист в областта на хидромелиоративното строителство, с девет одобрени действащи проекта за водни помпени станции и напорни тръбопроводи. Инженерно-техническия състав на фирмата се състои от квалифицирани инженери и строителни техници в областа на транспортното и хидротехническото строителство, тясно специализирани в железопътното строителство. Фирмата разполага и с обучени багеристи и кранисти, както и със строителни работници за постигане на висококачественото изпълнение на строително монтажните работи.